අප ගැන

මේ ස්මාරකය ගැන

ශ්‍රී ලංකාවේ කෝවිඩ්-19 නිසා මිය ගිය පුද්ගලයින් සිහි කිරීම පිණිස මේ අනුස්මරණ ස්මාරකය නිර්මාණය කරන ලදි.

හැම සංඛ්‍යාමය දත්තයක්ම පුද්ගලයෙක් වේ. නමක් වේ. ඒ බව මෙම ස්මාරකය ඔස්සේ සිහිකරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. කෝවිඩ් වසංගතයේ බරපතලකම මෙන් ම සිදුවෙමින් පවතින් ජීවිත හානියේ සැබෑ පරිමාණය නිරූපණය කිරීමද තවත් අභිප්‍රායකි.

කෝවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් අපෙන් සමුගත් පුද්ගලයන් ස්මරණය කිරීමෙන් අප සැමට කිසියම් සැනසිල්ලක් ලැබේවි යැයි පතන අතර රජයේ වසංගත ප්‍රතිචාරය යටතේ වැඩිපුරම පීඩාවට පත් වූ ජන ප්‍රජා හා ප්‍රදේශ ​පිළිබඳව මේ හරහා මහජනයා දැනුවත් කිරීමටද අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

අපි කවුද?

මෙම අනුස්මරණ ස්මාරකයේ සංකල්පය, සැකසුම සහ නිර්මාණය සිදුකලේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ කණ්ඩායමක් විසිනි.

වෙබ් අඩවිය තැනීම කවීන් රුද්‍රිගෝ විසිනි. දත්ත සහ වෙබ් අඩවිය එම්අයිටී බලපත්‍රය යටතේ නිකුත් කරන ලද විවෘත මෘදුකාංගයකි.

මල් සංකේතය නිර්මාණය තිළිණි පෙරේරා විසිනි.

සංකේතය පිළිබඳ අදහසේ ආභාෂය රොචෙල් කනාගසබේ විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉන්ෆොග්‍රැෆික් එකක් වෙතිනි.

අපි මදුක ජයලත්ගේ ශ්‍රී ලංකා පළාත් දිස්ත්‍රික්ක නගර දත්ත සමුදාය භාවිතා කරන අතර එයට නව දත්ත එකතුද කරමු.

දත්ත ඇතුළත් කිරීම, පිටපත් ලිවීම, පරිවර්තනය ඇතුළු විවිධ අයුරින් වරින් වර දායක වන පුද්ගලයින්ගේ නම් පහත දැක්වේ.

 • රොෂෙල් කනගසබේ
 • ෆ්‍රරැන්ක්ලින් චමින්ද
 • අමලිනි ද සේරා
 • සෙයිනබ් ඉබ්‍රහිම්
 • දුවිඳි ඉලංකෝන්
 • නබීලා ඉක්බාල්
 • ශේ. කෝ.
 • ඵුසති ලියනආරච්චි
 • මහස් මුර්ශිඩ්
 • සචිනි පෙරේරා
 • නෙත්මි රාජවසම්
 • සින්ධු රත්නරාජන්
 • වයංගනා සිල්වා
 • අභිනයා ශ්‍රිතරන්
 • සවින්ද්‍රි තල්ගොඩපිටිය
 • වී. ජී. දේවන්
 • පමෝදි වරාවිට
 • සරිකා වරුසවිතාරන
 • නිරාන් විරසිංහ
 • ප්‍රනීත් විරසිංහ